Claire van den Donk

hA

Art Historical Research and Translations

info@artdok.nl


A R T D O K
&
D O E K    A R T
with Rudi EkkartA R T D O K

Translation of Art Historical Texts (Dutch >> English) // Vertalingen van kunsthistorische teksten (NL >> ENG)

Dutch & Flemish Portraiture // Noord- & Zuidnederlandse portretkunst

Art Historical Research // Kunsthistorisch onderzoek

Provenance Research // Herkomst onderzoek

A R T D O K
C L I E N T S

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) :

Kunsthaus Zürich

Musée National d’Histoire et d’Art, Luxemburg

Stedelijk Museum Alkmaar

RKD - Netherlands Institute for Art History, The Hague

Elisabeth Weeshuis Museum, Culemborg

Keijser Foundation, Keijser Collection, Amsterdam

Carla van de Puttelaar, Amsterdam

Kollenburg Antiquairs, Oirschot

Kunsthandel P. de Boer, Amsterdam

John Endlich Antiquairs, Haarlem

Kunsthistorisch onderzoek en adviesbureau Marius van Dam, Zeist

Kijk op Collecties, A. Timp, Hilversum

Saskia van Es : Art Writer, Bussum

Private Collections & Clients, NetherlandsD O E K    A R T

Partnership with Rudi Ekkart

www.doekart.nl (under construction)


D O E K    A R T
C L I E N T S & P R O J E C T S


Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

National Gallery of Canada, Ottawa // Städel Museum, Frankfurt

Rijksmuseum Twenthe, Enschede

Dordrechts Museum, Dordrecht

Teylers Museum, Haarlem

Museum Van Loon, Amsterdam

Keijser Foundation, Keijser Collection, Amsterdam

Private Clients, The Netherlands

Diverse Art Dealers & Auction HousesD O E K    A R T

P U B L I C A T I O N S

Rudi Ekkart & Claire van den Donk, Lief en leed. Realisme en fantasie in Nederlandse familiegroepen uit de zeventiende en achttiende eeuw , Zwolle (Waanders Uitgevers), 2018 (with Rudi Ekkart; Summary in English)

Claire van den Donk & Rudi Ekkart, Van Bol tot Veth. De portretverzameling van de families Van de Poll, Wolters en Quina , Leiden (Primavera Pers), 2015 (with Rudi Ekkart; Summary in English)

Further Publications:

' Rembrandt's Portrait Commissions outside Amsterdam ', in: S.S. Dickey & J. Sander, ed., Rembrandt in Amsterdam // Rembrandt à Amsterdam // Nennt mich Rembrandt , New Haven (Yale University Press), 2021, pp. 137-151

' Jeugdig gerammel: kinderen en hun rammelaars op portretten ', in: Rammelaars en rinkelbellen: De collectie van Heinz Keijser , Amsterdam/ Zutphen (Stichting H. Keijser/ Walburg Pers), 2021, pp. 60-71

' Rembrandt and Portraiture in Amsterdam ', in: N. Middelkoop, ed., Rembrandt and Amsterdam Portraiture 1590-1670 , Madrid (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza), 2020, pp. 66-95

' Family Groups ', in: N. Middelkoop, ed., Rembrandt and Amsterdam Portraiture 1590-1670 , Madrid (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza), 2020, pp. 107-119

' Portraits Historiés ', in: N. Middelkoop, ed., Rembrandt and Amsterdam Portraiture 1590-1670 , Madrid (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza), 2020, pp. 124-128

' Abraham Carré in de schijnwerpers ', in: Ch. Dumas, R. Ekkart, C. van de Puttelaar (ed.), Connoisseurship. Essays in honour of Fred G. Meijer, Leiden (Primavera Pers), 2020, pp. 120-127

' Tischbein in Nederland ', in: Johann Friedrich August Tischbein , Zwolle (Waanders Uitgevers), 2019, pp. 64-79

' H. Siebert ', in: Pastels. Het pastelportret in Nederland , Zwolle (WBooks), 2018, pp. 54-67

' Dutch Self-portraits ', The Burlington Magazine 128 (2016), nr. 1355, pp. 151-153

' De terugkeer van een verloren zoon: het portret van Jacobus de Neufville door Petrus Kiers ', RKD Bulletin (2015), nr. 2, pp. 9-16

' Pollen in beeld ', Gen. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis 21 (2015), nr. 3, pp. 60-63

' Pracht achter glas: pastels in de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting ', Origine 23 (2015), nr. 3, pp. 40-41


Further Selection A R T D O K Publications


'Portret van de oude generaal op Novo Sion. Dirk van Hogendorp in Brazilië', Gen. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis 21 (2015), pp. 34-35

'Theodorus Justinus Rheen, Portret van de kleinkinderen van Adriaen van der Werff', in: S. Craft-Giepmans and A. de Vries, Portret in portret in de Nederlandse kunst 1550-2012 , Bussum (Thoth), 2012, pp. 162-163, cat. 42

'J.K. Rensburg (1870-1943): literator en verstrooide bohemien', RKD Bulletin (2012), nr. 2, pp. 24-27

'Een echt paar: Portretten van Johan Steengracht en Cornelia Johanna van Nellesteyn', De Nederlandsche Leeuw 126 (2009), pp. 125-155