Claire van den Donk

Art Historical Research and Translations

info@artdok.nl
A R T D O K

Translation of Art Historical texts (Dutch <> English) // Vertalingen van kunsthistorische teksten (NL<>ENG)

Art Historical Research // Kunsthistorisch onderzoek

Dutch & Flemish Portraiture // Noord- & Zuidnederlandse portretkunst

Provenance Research // Herkomstonderzoek

C L I E N T S 2019/ 2020

Elisabeth Weeshuis Museum, Culemborg

Keijser Foundation, Keijser Collection, Amsterdam

Kijk op Collecties, A. Timp, Hilversum

Kunsthandel P. de Boer, Amsterdam

Kunsthistorisch onderzoek en adviesbureau Marius van Dam, Zeist

Musée National d’Histoire et d’Art, Luxemburg

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Private Collections & Clients, Amsterdam / Blaricum / Bussum / The Hague

Rijksmuseum Twenthe, Enschede

RKD - Netherlands Institute for Art History, The Hague

D O E K    A R T

Partnership with Prof. Dr. Rudi Ekkart

www.doekart.nl (currently under construction)


P U B L I C A T I O N S

Lief en leed. Realisme en fantasie in Nederlandse familiegroepen uit de zeventiende en achttiende eeuw, Zwolle (Waanders Uitgevers), 2018 (with Rudi Ekkart; includes a Summary in English)

Pastels. Het pastelportret in Nederland, Zwolle (WBooks), 2018 (Essay on H. Siebert with Rudi Ekkart, pp. 54-67)

Van Bol tot Veth. De portretverzameling van de families Van de Poll, Wolters en Quina, Leiden (Primavera Pers), 2015 (with Rudi Ekkart; includes Summary in English)

Further selection:

'Tischbein in Nederland', in: Johann Friedrich August Tischbein, Zwolle (Waanders Uitgevers), 2019, pp. 64-79 (with Rudi Ekkart)

'Dutch Self-portraits', The Burlington Magazine 128 (2016), nr. 1355, pp. 151-153 (with Rudi Ekkart)

'De terugkeer van een verloren zoon: het portret van Jacobus de Neufville door Petrus Kiers', RKD Bulletin (2015), nr. 2, pp. 9-16 (with Rudi Ekkart)

'Portret van de oude generaal op Novo Sion. Dirk van Hogendorp in Brazilië', Gen. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis 21 (2015), pp. 34-35

'Pollen in beeld', Gen. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis 21 (2015), nr. 3, pp. 60-63 (with Rudi EKkart)

'Pracht achter glas: pastels in de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting', Origine 23 (2015), nr. 3, pp. 40-41 (with Rudi Ekkart)

'Theodorus Justinus Rheen, Portret van de kleinkinderen van Adriaen van der Werff', in: S. Craft-Giepmans and A. de Vries, Portret in portret in de Nederlandse kunst 1550-2012, Bussum (Thoth), 2012, pp. 162-163, cat. 42

'J.K. Rensburg (1870-1943): literator en verstrooide bohemien', RKD Bulletin (2012), nr. 2, pp. 24-27

'Een echt paar: Portretten van Johan Steengracht en Cornelia Johanna van Nellesteyn', De Nederlandsche Leeuw 126 (2009), pp. 125-155


WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

thank you for your patience